Podes

Les podes sempre són un agressió pel vegetal, donat que en circumstàncies naturals, les plantes no pateixen podes. Des del màxim respecte per la planta, a Entorn Mediterrani us oferim un complet servei de poda per al vostre jardí, i adequat a les vostres necessitats: des de donar forma a un arbust (art topiària) a corregir malformacions de l'arbat, o aconseguir una aspecte estètic determinat.

Per a podes de mitjans i grans exemplars, us animen a vistar www.grimpa2.org