Vessant social

Entorn Mediterrani és una empresa privada compromesa amb la societat. En aquest sentit, suposa per a nosaltres una obligació, però també un privilegi. l'establir vincles de cooperació mútua amb entitats de caire social. Sens dubte, la seva tasca dóna lloc a uns efectes positius més que evidents, que afavoreixen i milloren la qualitat de vida de determinats col·lectius.

Per aquest motiu, volem destacar la col·laboració d'Entorn Mediterrani amb la Cooperativa FETS(www.fets.coop), que té la seva seu social a Figueres (Girona), en la redacció i supervisió d'activitats per a camps de treball al parc natural de cap de Creus.

També hem col·laborat recentment amb la Fundació Oscobe, amb seu social a Girona, on s'imparteixen classes teòriques i pràctiques a adolescents amb risc d'exclusió social amb l'objectiu d'integrar-los en el mercat laboral.

Fruit de la col·laboració amb Oscobe, Entorn Mediterrani participa en el GRUP INCORPORA CATALUNYA (Obra Social 'La Caixa'), que té com a objectiu la inserció laboral de grups amb risc d'exclusió social, inedpendentment de la seva naturalesa.