Especialitzats en la gestió forestal, a Entorn Mediterrani també us oferim un servei complet (sempre) sota comanda, en assessoria, projecció i execució en temes relacionats amb el medi ambient.

Oferim una professionalitat garantida, mercès als nostres tècnics titulats que podran desenvolupar qualsevol projecte.


Educació ambiental

Realitzem tasques d'educació ambiental adaptades a públics de qualsevol edat, amb descoberta de singularitats, i per a qualsevol zona que se sol·liciti (especialment en clima mediterrani). També elaborem els dossiers de la visita en col·laboració amb els seus usuaris.

Elaboració de rutes i itineraris

Redactem i elaborem tota mena de rutes i itineraris per les nostres contrades, però no oferim el servei de guiatge. Ajustem les rutes i itineraris segons el perfil de l'usuari, i acompenyem tota la documentació amb elaborats plànols de la zona.

Treball de camp

Prenem tota mena de dades en camp, segons comanda específica i requeriments tècnics. També inventariem parcel·les, a nivell florístic, sempre subjectes a climes mediterranis.

Redacció i execucció de plans simples

Redactem i executem plans simples de gestió i millora forestal (< 5Ha)(PSGMF), sobre climes mediterranis, i sempre que les condicions d'accessibilitat del terreny ho permetin (no obrim noves pistes).