Entorn Mediterrani realitzem tasques de neteja i condicionament de parcel·les i finques, urbanes o periurbanes, i independentment de les seves dimensions.